Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

Ceny projektov

Pri stanovení cien projektov vychádzame zo sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA, ktorý vychádza z predpokladaných investičných nákladov plánovanej stavby so stanovením základnej ceny. Z tejto základnej hodnoty sa stanovuje cena za inžiniersky alebo projekčný výkon ako percentuálny podiel na základe jednotlivých výkonových fáz.