Reklamné oznámenie
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.

Domov dôchodcov a seniorov

Modernizácia obecnej hasičskej zbrojnice

Nájomné byty nižšieho štandardu

Rozšírenie kapacity materskej školy

Všeobecná ambulancia pre dospelých

Modernizácia liečebného domu

Vybudovanie environmentálneho centra

Výstavba verejného vodovodu

Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií